بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی قوچان

بایگانی ماهانه برای جولای

بسیج دانشجویی مرصاد در نامه ای ضمن تشکر از زحمات بی دریغ مجموعه آموزشی دانشگاه در راه اندازی بستر آموزش مجازی در مدت زمان مطلوب، مشکلات و مطالبات دانشجویان را پیگیری نموده و مسئولین محترم با استقبال از این موضوع، قول مساعدت و پیگیری مطالبات دانشجویان را دادند. #بسیج_دانشجویی_مرصاد

خواندن کامل ارسال »